Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/35082
Title: Психологічний супровід батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами
Other Titles: Psychological assistance for the parents of young kids with learning disabilities
Authors: Реброва, Ольга Олександрівна
Rebrova, Olha Oleksandrivna
Keywords: діти з особливими освітніми потребами
психологічний супровід батьків
програма психологічного супроводу
рівні функціонування родин
kids with learning disabilities
psychological assistance for parents
program of psychological assistance
functioning family levels
Issue Date: 2023
Publisher: Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Citation: Реброва О. О. Психологічний супровід батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами : дис. ...канд. психол. наук : 19.00.08 / Реброва Ольга Олександрівна. – Київ, 2023. – 210 с.
Abstract: У дисертації комплексно досліджено та проаналізовано сучасні підходи до психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з ООП (родинноцентрований, гуманістичний, феноменологічний, особистісно орієнтований, системний, які представляють проблему, як багатокомпонентне утворення із засадничими позиціями, умовами, особливостями. Підтверджено, що психологічний супровід батьків дітей раннього віку з ООП за своєю спрямованістю у проаналізованих дослідженнях враховує сучасні умови, де в центр уваги ставиться дитина, а дорослі члени родини, як базові підсистеми (споріднена та батьківська), залишаються за межами наукового інтересу. Водночас, розвиток системи допомоги батькам вимагає проектування й реалізації наукових досліджень, спрямованих на вивчення умов і чинників індивідуальної та міжособистісної сімейної взаємодії. Обґрунтовано доцільність психологічної роботи з батьками, яку важливо починати з дорослих членів родини на рівні спорідненої й батьківської підсистем задля створення врівноваженого, нетравматичного середовища, де дорослі члени родини є головними діючими суб’єктами. Визначено, що загальна методологія дослідження психологічного супроводу ґрунтується на провідних ідеях системного підходу, що акцентує на цілісності системи, у якій будь-які зміни, що відбуваються в одній із підсистем, обов’язково впливають на всі інші підсистеми та на систему загалом; доповнюється ідеями феноменологічного підходу, який зумовлює розгляд супроводу особистості як суб’єкта свідомого, самосвідомого, креативного, спроможного будувати плани, ухвалювати рішення й брати II відповідальність за них, як творця в контексті власної життєдіяльності; гуманістичного підходу, котрий заперечує нав’язування того чи іншого світогляду та вважає за потрібне самостійне визначення шляху; особистісно орієнтованого підходу, який наголошує на важливості для особистісного становлення, ранніх взаємовідносин між дитиною та визначеною нею об’єктами любові; родинно-центрованого підходу, у межах якого родина посідає центральне місце в процесі супроводу, передбачає зміну парадигми щодо традиційного концептуального підходу до надання допомоги батькам дітей раннього віку з особливими освітніми потребами. У дисертації комплексно досліджено та проаналізовано сучасні підходи до психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з ООП (родинноцентрований, гуманістичний, феноменологічний, особистісно орієнтований, системний, які представляють проблему, як багатокомпонентне утворення із засадничими позиціями, умовами, особливостями. Підтверджено, що психологічний супровід батьків дітей раннього віку з ООП за своєю спрямованістю у проаналізованих дослідженнях враховує сучасні умови, де в центр уваги ставиться дитина, а дорослі члени родини, як базові підсистеми (споріднена та батьківська), залишаються за межами наукового інтересу. Водночас, розвиток системи допомоги батькам вимагає проектування й реалізації наукових досліджень, спрямованих на вивчення умов і чинників індивідуальної та міжособистісної сімейної взаємодії. Обґрунтовано доцільність психологічної роботи з батьками, яку важливо починати з дорослих членів родини на рівні спорідненої й батьківської підсистем задля створення врівноваженого, нетравматичного середовища, де дорослі члени родини є головними діючими суб’єктами. Визначено, що загальна методологія дослідження психологічного супроводу ґрунтується на провідних ідеях системного підходу, що акцентує на цілісності системи, у якій будь-які зміни, що відбуваються в одній із підсистем, обов’язково впливають на всі інші підсистеми та на систему загалом; доповнюється ідеями феноменологічного підходу, який зумовлює розгляд супроводу особистості як суб’єкта свідомого, самосвідомого, креативного, спроможного будувати плани, ухвалювати рішення й брати II відповідальність за них, як творця в контексті власної життєдіяльності; гуманістичного підходу, котрий заперечує нав’язування того чи іншого світогляду та вважає за потрібне самостійне визначення шляху; особистісно орієнтованого підходу, який наголошує на важливості для особистісного становлення, ранніх взаємовідносин між дитиною та визначеною нею об’єктами любові; родинно-центрованого підходу, у межах якого родина посідає центральне місце в процесі супроводу, передбачає зміну парадигми щодо традиційного концептуального підходу до надання допомоги батькам дітей раннього віку з особливими освітніми потребами
URI: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/35082
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rebrova O.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.