Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33669
Title: Академічна доброчесність та авторське право : силабус навчальної дисципліни, освітній ступінь : доктор філософії, галузь знань : 02 „Сфера обслуговування”, спеціальність : 242 „Туризм”, освітня програма : туризм
Authors: Свістельник, Ірина
Svistelnyk, Iryna
Кафедра інформатики та кінезіології
Keywords: академічна доброчесність
авторське право
силабус
доктор філософії
галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
спеціальність 242 «Туризм»
кафедра інформатики та кінезіології
Issue Date: 2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Свістельник І. Р. Академічна доброчесність та авторське право : силабус навчальної дисципліни, освітній ступінь : доктор філософії, галузь знань : 02 „Сфера обслуговування”, спеціальність : 242 „Туризм”, освітня програма : туризм / Свістельник Ірина Рудольфівна. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 3 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо дотримання принципів академічної доброчесності; інформаційної етики та авторських прав під час роботи з джерелами інформації; правил цитування та покликання на інформаційне джерело; запобігання академічному плагіату; знань законодавства у сфері авторського та суміжних прав; загальних положень про патентне право.
URI: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33669
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sylabus_Turyzm.pdf430.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.