Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9657
Title: Іван Крип’якевич та Омелян Терлецький: життя і діяльність під чотирма окупаціями (спроба порівняльної характеристики)
Authors: Полянський, Олег
Труба, Руслана
Polianskyi, Oleh
Truba, Ruslana
Keywords: Крип'якевич Іван
Терлецький Омелян
історія України
Issue Date: 2016
Citation: Полянський О. Іван Крип’якевич та Омелян Терлецький: життя і діяльність під чотирма окупаціями (спроба порівняльної характеристики) / Олег Полянський, Руслана Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [відп. ред. М. Литвин, упоряд. Ф. Стеблій] ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28 : Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 582–596.
Abstract: Зроблено порівняльну характеристику життя та діяльності істориків Івана Крип’якевича і Омеляна Терлецького. Проаналізовано внутрішньополітичні обставини на західноукраїнських землях та їх вплив на наукову та громадсько-педагогічну діяльність вчених.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9657
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Р. Труба, О. Полянський.pdf320.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.