Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/809
Title: Вплив експериментальної методики використання інтегрально-розвивальних м'ячів на показники фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку
Authors: Пасічник, Вікторія
Keywords: фізична підготовленість
діти старшого дошкільного віку
інтегрально-розвивальні м’ячі
Issue Date: 2013
Citation: Пасічник В. Вплив експериментальної методики використання інтегрально-розвивальних м'ячів на показники фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку / Вікторія Пасічник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 146 - 152.
Abstract: У статті розглядаються результати дослідження фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку, а також ступінь їх зміни під впливом експериментальної методики використання інтегрально-розвивальних м’ячів. Для оцінювання фізичної підготовленості дітей використовувалися такі тести: човниковий біг 3х10 м (с), підкидання і ловіння м’яча (кількість разів), відбивання м’яча від підлоги (кількість разів), біг 30 м з високого старту (с), швидкість рухів кистю за 5 с (кількість разів), стрибок у довжину з місця (см), метання м’яча (м), динамометрія правої і лівої руки (кг), нахил тулуба вниз з положення стоячи (см), підіймання тулуба з положення лежачи (кількість разів).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/809
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pas_26.pdf485.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.