Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/35379
Title: Organizacja i zarządzanie w placówce oświatowej
Other Titles: Організація та управління в навчальному закладі
Authors: Skalski, Dariusz W.
Czarnecki, Dawid
Tsyhanovska, Nataliia
Ubski, Tomasz
Kindzer, Bogdan
Кіндзер, Богдан
Keywords: zarządzanie
organizacja
placówka oświatowa
dyrektor
management
educational institution
organization
director
управління
організація
заклад освіти
директор
Issue Date: 2023
Citation: Organizacja i zarządzanie w placówce oświatowej / Dariusz W. Skalski, Dawid Czarnecki, Nataliia Tsyhanovska, Tomasz Ubski, Bogdan Kindzer // Рomorskie forum bezpieczeństwa. – 2023. – N 1-2(14-15). – P. 11–15.
Series/Report no.: Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК імені Івана Боберського;
Abstract: Zarządzanie placówką oświatową to spore wyzwanie dla dyrektora, który oprócz wiedzy merytorycznej powinien posiadać także kompetencje społeczne, umiejętność pracy z zespołem oraz w zespole. To właśnie umiejętność zarządzania zespołem ludzi stawiana jest jako jedna z pierwszych i najważniejszych spośród wszystkich kompetencji dyrektora placówki oświatowej. W artykule przedstawiono organizację i zarządzanie placówką oświatową przez dyrektora. Kompetencje dyrektora placówki oświatowej są niezbędne do sprawnego i skutecznego zarządzania. Autorzy zwracają uwagę na umiejętności takie jak wiedza i kompetencje oraz predyspozycje osobowościowe dyrektora szkoły. Okazuje się, że wiedza specjalistyczna nie wystarczy do zbudowania zespołu i zarządzania nim czy osiągnięcia celów wymaganych dla powodzenia danej placówki edukacyjnej. Управління навчальним закладом є великий виклик для режисера, який, крім своїх знань змістовно, він також повинен мати соціальні компетенції, вміння працювати в команді та в команді. Уміння керувати колективом людей вважається однією з перших і найважливіших компетенцій директора навчального закладу. У статті представлено організації та управління навчальним закладом по директор. Компетенції директора навчального закладу необхідні для ефективного та ефективного управління. Автори приділяють увагу таким навичкам, як: знання, компетенції та особистісні схильності директора школи. Виявляється, спеціальних знань недостатньо, щоб побудувати та керувати командою або досягти поставлених цілей успішність даного навчального закладу.
URI: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/35379
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bogdan Kindzer4.pdf231.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.