Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/34753
Title: Програмно-нормативні основи діяльності науково-педагогічного працівника : силабус курсу, освітній рівень : третій (освітньо-науковий), галузь знань : 24 Сфера обслуговування, спеціальність : 242 Туризм і рекреація
Authors: Ріпак, Мар'яна
Ripak, Mariana
Кафедра теорії і методики фізичної культури
Keywords: програмно-нормативні основи діяльності науково-педагогічного працівника
силабус
аспіранти
галузь знань - 24 "Сфера обслуговування"
спеціальність 242 «Туризм»
кафедра теорії і методики фізичної культури
Issue Date: 2023
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Ріпак М. Програмно-нормативні основи діяльності науково-педагогічного працівника : силабус курсу, освітній рівень : третій (освітньо-науковий), галузь знань : 24 Сфера обслуговування, спеціальність : 242 Туризм і рекреація / Ріпак Мар'яна . – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 5 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Програмно-нормативні основи діяльності науково-педагогічного працівника» є формування в аспірантів знань про діяльність науково-педагогічного працівника, формування широкої наукової ерудиції та розвиток здібностей творчого теоретичного мислення.
URI: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/34753
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sylabus.pdf359.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.