Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/34689
Title: Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Теорія і методика балетмейстерської діяльності», другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія», галузі знань 02 «Культура і мистецтво», кваліфікація: магістр хореографії, освітньо-професійна програма – Хореографія
Authors: Мартинюк, Олена
Martyniuk, Olena
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: теорія і методика балетмейстерської діяльності
робоча програма
спеціальність 024 "Хореографія"
галузь знань - 02 "Культура і мистецтво"
магістр
кафедра хореографії та мистецтвознавства
Issue Date: 2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Теорія і методика балетмейстерської діяльності», другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія», галузі знань 02 «Культура і мистецтво», кваліфікація: магістр хореографії, освітньо-професійна програма – Хореографія / розроб. Мартинюк О. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 12 с.
Abstract: Мета дисципліни – вдосконалення навичок та вмінь, необхідних хореографу-постановнику; опанування знань, що сприятимуть створенню своєрідної структури та ідейно-тематичного змісту майбутнього хореографічного твору; організація постановочно-репетиційної роботи у танцювальному колективі, ансамблі тощо; виховання і підготовка висококваліфікованих хореографів-постановників, викладачів хореографічних дисциплін у новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі.
URI: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/34689
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP TiM baletmeisterskoi diialnosti.pdf653.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.