Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/34628
Title: Світова культура і мистецтво : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань : 02 Культура і мистецтво, спеціальність : 024 Хореографія, факультет педагогічної освіти, рівень вищої освіти : другий (магістерський)
Authors: Одрехівський, Роман
Odrekhivskyi, Roman
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: світова культура і мистецтво
робоча програма
магістр
галузь знань - 02 "Культура і мистецтво"
спеціальність 024 "Хореографія"
факультет педагогічної освіти
кафедра хореографії та мистецтвознавства
Issue Date: 2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Світова культура і мистецтво : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань : 02 Культура і мистецтво, спеціальність : 024 Хореографія, факультет педагогічної освіти, рівень вищої освіти : другий (магістерський) / розроб. Одрехівський Р. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 9 с.
Abstract: Мета навчальної дисципліни «Світова культура і мистецтво» – є формування системи знань про закономірності світового історико-культурного процесу, основні досягнення світової культури і мистецтва, засвоєння загальнолюдських культурних цінностей, збагачення духовного світу, формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати і охороняти культурні здобутки. Навчальна дисципліна «Світова культура і мистецтво» спрямована на збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування активності і творчості майбутніх фахівців, дає уявлення про етапи історичного розвитку світової культури і мистецтва, забезпечує розуміння зв’язку всіх складових культури – мистецтва, матеріальної культури, етнографії, наукового знання, усіх форм духовних цінностей, формує світогляд.
URI: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/34628
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP Svitova kultura i mystetstvo.pdf409.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.