Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32329
Title: Розвиток спеціальної витривалості ватерполістів 13-15 років з використанням контролю функціональних показників
Other Titles: Development of Special Endurance of 13-15-Year-Old Water Polo Players Using Physiological Control
Authors: Островська, Наталія
Сидорко, Олег
Бріскін, Юрій
Островський, Мар'ян
Полегойко, Максим
Ostrovska, N. T.
Sydorko, O. Yu.
Briskin, Yu. A.
Ostrovsky, M. V.
Polehoiko, M. B.
Keywords: водне поло
ватерполісти
витривалість
фізична підготовка
water polo
water polo players
endurance
physical training
Issue Date: 26-Feb-2022
Publisher: Український журнал медицини, біології та спорту
Citation: Розвиток спеціальної витривалості ватерполістів 13-15 років з використанням контролю функціональних показників / Островська Н. Т., Сидорко О. Ю., Бріскін Ю. А., Островський М. В., Полегойко М. Б. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 2(36). – С. 275–280. DOI: 10.26693/jmbs07.02.275
Series/Report no.: наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК імені Івана Боберського;
Abstract: Визначені величини лінійної зворотної кореляційної залежності показників частоти серцевих скорочень від часу пропливання дистанцій 25, 50, 100, 200, 400 метрів, для різних вікових груп ватерполістів. На підставі отриманих даних були розраховані відповідні рівняння регресії, які дають можливість визначити належні величини частоти серцевих скорочень при пропливанні будь-якої дистанції. Порівнюючи розрахункові величини частоти серцевих скорочень з тим, що демонструє той чи інший ватерполіст після пропливання будь-якої дистанції можна зробити певні висновки. Якщо у наступному тестуванні при тому самому часі долання дистанції 25, 50, 100, 200, 400 метрів у ватерполіста фіксується менша величина частоти серцевих скорочень від розрахункових значень, то це означає, що у нього покращився адаптаційний потенціал та функціональний стан і можна збільшувати навантаження. Якщо величини частоти серцевих скорочень значно збільшуються (більше 2σ), то спортсмен, вірогідно, перебуває у стані перевтоми або на межі перетренованості, що свідчить про необхідність зменшувати навантаження.The values of the linear inverse correlation dependence of heart rate indicators on the time of swimming distances of 25, 50, 100, 200, 400 meters were determined for different age groups of water polo players. Based on the data obtained, the corresponding regression equations were calculated to determine the appropriate heart rate values when swimming any distance. Comparing the calculated values of heart rate with what this or that water polo player demonstrates after swimming any distance, certain conclusions can be drawn. If during the next test, with the same time to cover a distance of 25, 50, 100, 200, 400 meters, the water polo player has a lower heart rate than the calculated heart rate values, this means that his/her adaptive potential and physiological state have improved and you can increase the load.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32329
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Островська_jmbs0-2022-7-2-275.pdf252.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.