Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30276
Title: Академічна доброчесність та авторське право : силабус навчальної дисципліни, освітній ступінь: доктор філософії, галузь знань: 01 „Освіта/Педагогіка”, спеціальність: 014.11 „Середня освіта (фізична культура)"
Authors: Свістельник, І. Р.
Svistelnyk, I. R.
Кафедра інформатики та кінезіології
Keywords: академічна доброчесність та авторське право
силабус
галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка»
спеціальність: 014.11 „Середня освіта (фізична культура)”
доктор філософії
кафедра інформатики та кінезіології
Issue Date: 3-Sep-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Свістельник І. Р. Академічна доброчесність та авторське право : силабус навчальної дисципліни, освітній ступінь: доктор філософії, галузь знань: 01 „Освіта/Педагогіка”, спеціальність: 014.11 „Середня освіта (фізична культура)" / Свістельник Ірина Рудольфівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 4 с
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо принципів дотримання академічної доброчесності, інформаційної етики; запобігання академічному плагіату; правил цитування та покликання на інформаційні джерела; системи законодавства у сфері авторського права; загальних положень патентного права.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30276
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СИЛАБУС_Академічна доброчесність_014.11 (2).pdf449.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.