Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19374
Title: Кінезіологія : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта" напряму підготовки 017 "Фізична культура і спорт", галузі знань 02 "Культура і мистецтво" напряму підготовки 024 "Хореографія"
Authors: Рибак, Олег
Рибак, Людмила
Rybak, Oleh
Rybak, Liudmyla
Кафедра інформатики та кінезіології
Keywords: кафедра інформатики та кінезіології
Кінезіологія
"Фізична культура і спорт"
"Хореографія"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лабораторних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
залікові вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 18-Mar-2019
Citation: Кінезіологія : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта" напряму підготовки 017 "Фізична культура і спорт", галузі знань 02 "Культура і мистецтво" напряму підготовки 024 "Хореографія" / розроб. Рибак О. Ю., Рибак Л. І. - Львів, 2018. - 16 с.
Abstract: Мета: найбільш ефективне забезпечення спеціальної професійно-педагогічної підготовки студентів, формування теоретичних знань, практичних навичок і вмінь самостійного вивчення фізичних вправ та удосконалення рухових дій, а також обґрунтування індивідуальних раціональних моделей рухових дій та педагогічних засобів і програм навчання руховим діям та їх корекції.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19374
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча.прогр.кінезіологія ФКС_Рибак.pdf576.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.