Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18903
Title: Реакції працівників ризиконебезпечних професій на надзвичайні ситуації
Authors: Андрусяк, Марта
Тимошенко, Лідія
Andrusiak, Marta
Tymoshenko, Lidiia
Keywords: психологічна підтримка
професійний стрес
стрес-фактори
гірські рятувальники
Issue Date: 2018
Publisher: ЛДУФК
Citation: Андрусяк М. Реакції працівників ризиконебезпечних професій на надзвичайні ситуації / Марта Андрусяк, Лідія Тимошенко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. - С. 139-142.
Abstract: Проблема психологічного та психофізіологічного забезпечення діяльності людини є дуже актуальною науковою проблемою сьогодення. Адже різні види навчальної та професійної діяльності перебувають у постійному розвиткові. Змінюються їх умови, підвищується складність, стресогенність, зростають вимоги, які вони ставлять до людини. У поєднані зі стійкою тенденцією до погіршення рівня фізичного розвитку та стану здоров’я населення це закономірно призводить до негативних наслідків у навчальній та професійній сфері, підвищення ризику виникнення різних соматичних і нервово-психічних хвороб. Для успішного вирішення цієї проблеми необхідним є аналіз особливих та екстремальних умов діяльності і сам процес впливу негативних факторів діяльності на організм спеціаліста та його психіку.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18903
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФтР_Розділ_4_04.pdf454.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.