Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1297
Title: Вплив способу життя студентів вищих навчальних закладів на стан їхнього здоров'я
Authors: Ріпак, Мар'яна
Ріпак, Ігор
Сидорко, Олег
Грибовський, Віталій
Keywords: студенти
здоров’я
спосіб життя
Issue Date: 2012
Citation: Вплив способу життя студентів вищих навчальних закладів на стан їхнього здоров'я / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Олег Сидорко, Віталій Грибовський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 106 - 110.
Abstract: Статтю присвячено вивченню питань, що стосуються способу життя та стану здоров’я студентської молоді. Проаналізовано самооцінку здоров’я студентів за методикою В.П. Войтенко та визначено рівень їхнього здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенко. Визначено спосіб життя студентів вищих навчальних закладів за методикою В.С. Лозинського. Встановлено, які чинники притаманні способу життя студентів. Проаналізовано вплив способу життя на стан здоров’я студентської молоді.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1297
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ripak.pdf286.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.