Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1281
Title: Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи - перспективи розвитку
Authors: Воронін, Денис
Мухін, Володимир
Keywords: фізична реабілітація
нервові захворювання
Issue Date: 2012
Citation: Воронін Д. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи - перспективи розвитку / Денис Воронін, Володимир Мухін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 3. - С. 47 - 51.
Abstract: Цю роботу присвячено можливостям розвитку та вдосконалення фізичної реабілітації при захворюваннях нервової системи. Розглянуто два основні напрямки перспектив розвитку: удосконалення підготовки фахівців з фізичної реабілітації та науково-методичних підходів до реабілітації захворювань нервової системи. Важливим фактором оптимізації процесу підготовки фахівців з фізичної реабілітації є створення єдиної уніфікованої програми навчання. Основним напрямком удосконалення науково-методичних підходів є розробка й використання сучасних технологій.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1281
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Voronin.pdf354.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.