Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1126
Title: Нормативно-правове забезпечення інформатизації фізичної культури і спорту
Authors: Пітин, Мар'ян
Keywords: інформатизація
фізична культура
нормативно-правове забезпечення
Issue Date: 2012
Citation: Пітин М. Нормативно-правове забезпечення інформатизації фізичної культури і спорту / Мар'ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 209 - 215.
Abstract: У статті визначено особливості державної політики щодо інформатизації галузі фізичної культури і спорту. Встановлено, що державна політика в розвитку будь-якої з галузей діяльності суспільства визначається її нормативно-правовою базою. Інформатизація галузі фізичного виховання та спорту має належну підтримку нормативно-правових документів загальноосвітнього, інформатизаційного, галузевого характеру. Серед них –закони України, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України та державні програми. Засвідчено сформованість актуальності науково-методичних досліджень як складової цього процесу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1126
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pitun.pdf314.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.