Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9974
Title: Показники діяльності кардіореспіраторної системи дітей дошкільного віку
Authors: Пасічник, Віктор
Пітин, Мар'ян
Pasichnyk, Viktor
Pityn, Marian
Keywords: функціональний стан
кардіореспіраторна система
дошкільний вік
Issue Date: 2017
Citation: Пасічник В. Показники діяльності кардіореспіраторної системи дітей дошкільного віку / Віктор Пасічник, Мар'ян Пітин // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2017. - № 2(28). - С. 22-34.
Abstract: На сучасному етапі є актуальним вивчення показників кардіореспіраторної системи дітей дошкільного віку, оскільки, як відомо, вони є предикторами здоров’я. У дослідженні взяли участь 1188 дітей дошкільного віку, серед них 418 дітей 4-го року життя, 350–5-го року та 420–6-го року. Програма містила дослідження функціональних показників серцево-судинної та дихальної систем, а саме частоти серцевих скорочень, систолічного, діастолічного артеріального тиску, розрахунок пульсового тиску, коефіцієнта витривалості, резервно-адаптаційних показників систолічного об’єму крові, хвилинного об’єму кровотоку, індексу функціональних змін, індексу Робінсона, частоти дихання, життєвої ємкості легень, життєвого індексу. Установлено, що основні показники діяльності системи кровообігу перебувають у межах середньовікової норми. При цьому частота серцевих скорочень закономірно зменшувалася, а рівень артеріального тиску поступово підвищувався з віком (р<0,05–0,001). Значення показників коефіцієнта витривалості досліджуваних дітей вказують на достатню тренованість серцево-судинної системи. Обстежувана вибірка характеризується задовільним рівнем резервно-адаптаційних можливостей. Значення індексу Робінсона у дівчаток та хлопчиків віком 3–6 років засвідчувало якість регуляції системи кровообігу на рівні, нижчому за середній. Показники системи зовнішнього дихання у дітей обох статей відповідають середньому рівневі, причому слід зазначити позитивну достовірну зміну зазначених показників упродовж трьох років (р<0,001). Середній рівень життєвого індексу встановлений у дітей 5-го та 6-го років життя, проте у дітей 4-ого року значення цього показника вказує на слабкий розвиток функціональних можливостей системи зовнішнього дихання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9974
ISSN: 2221-1217
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
635-1293-1-SM.pdf405.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.