Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9363
Title: Гімнастика
Authors: Проценко, Уляна
Protsenko, Ulyana
Keywords: гімнастика
англійська мова
Issue Date: 2013
Publisher: Норма
Citation: Проценко У. М. Гімнастика : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ . ІІІ курсу денної та заочної форми навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Проценко У. М. - Львів : [Б. в.], 2013. - 19 с.
Abstract: У методичній розробці представлено тему "Спортивна спеціалізація" (Гімнастика) для самостійної та аудиторної роботи студентів денної та заочної форми навчання третього року навчання. Теоретичний та практичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ. Матеріали методичної розробки спрямовані на формування навичок усного та письмового мовлення. Методична розробка призначена для студентів третього курсу за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт", які навчаються за кредитно-модульною системою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9363
Appears in Collections:Методичні рекомендації, вказівки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проценко Гімнастика.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.