Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9360
Title: Важка атлетика
Authors: Коваль, Оксана
Koval, Oksana
Keywords: важка атлетика
англійська мова
Issue Date: 2013
Publisher: Норма
Citation: Коваль О. Важка атлетика : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ. ІІІ курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Оксана Коваль. - Львів : [Б. в.], 2013. - 20 с.
Abstract: У методичній розробці представлено тему "Спортивна спеціалізація" (Важка атлетика) для самостійної та аудиторної роботи студентів денної та заочної форми навчання третього року навчання. Теоретичний та практичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ. Матеріали методичної розробки спрямовані на формування навичок усного та письмового мовлення. Методична розробка призначена для студентів третього курсу за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт", які навчаються за кредитно-модульною системою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9360
Appears in Collections:Методичні рекомендації, вказівки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваль Важка атлетика.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.