Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/810
Title: Рівень розвитку фізичної підготовленості дітей спеціальних навчальних закладів
Authors: Петришин, Юрій
Дацків, Петро
Степанюк, Дмитро
Keywords: фізична підготовленість
діти-сироти
фізичний розвиток
школярі
тести
Issue Date: 2013
Citation: Петришин Ю. Рівень розвитку фізичної підготовленості дітей спеціальних навчальних закладів / Юрій Петришин, Петро Дацків Дмитро Степанюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 153 - 157.
Abstract: Заняття фізичним вихованням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, є важливим засобом зміцнення їх здоров’я, розвитку рухових і психологічних якостей, своєрідним захистом від залежності від наркотиків та здійснення протиправних дій. Складовою частиною формування особистості дітей-сиріт є розвиток рухових якостей.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/810
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pet_27.pdf293.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.