Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7274
Title: Шляхи узгодження вітчизняних вимог до кваліфікації спортивних тренерів з європейськими стандартами тренерської діяльності
Authors: Левків, Володимир
Keywords: спорт
тренери
кваліфікація тренерів
європейський стандарт
Issue Date: 2016
Citation: Левків В. Шляхи узгодження вітчизняних вимог до кваліфікації спортивних тренерів з європейськими стандартами тренерської діяльності / Володимир Левків // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2016. - № 4(26). - С. 76-83.
Abstract: Усі суб’єкти масового спорту (спорту для всіх) задіяні до підвищення рівня залучення населення до оздоровчої рухової активності. Саме тому актуальним є вивчення їхнього процесу управління. Мета роботи – встановити проблеми організаційно-методичних основ фітнесу в системі масового спорту (спорту для всіх) у сучасних умовах розвитку суспільства. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, джерел та інформації світової мережі Інтернет, метод системного аналізу, метод порівняння та зіставлення. Доведено, що оздоровчий фітнес є елементом системи масового спорту, однак не є повноцінною підсистемою, яку можна вважати самостійною системою, що суперечить загальній теорії систем. Усі фітнес-клуби працюють автономно, не пов’язані між собою, не мають єдиного суб’єкта управління, або координаційного центру, хоча вирішують однакові вкрай важливі соціальні завдання. Для оптимізації функціонування в Україні системи масового спорту слід вивчити способи ефективного управління її елементами – фітнес-клубами.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7274
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File SizeFormat 
В. Левків.pdf722.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.