Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7086
Title: Програма тренерської практики для студентів IV курсу факультету фізичного виховання та студентів V курсу факультету ПК, ПП, ПЗО напрям підготовки 6.010201 (Фізичне виховання)
Keywords: тренерська практика
практика
"Фізичне виховання"
Issue Date: 2016
Abstract: Тренерська практика є складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і заключною ланкою підготовки випускників університету до практичної діяльності. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації роботи в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих в університеті знань, вмінь і навичок, здатності приймати самостійні рішення при роботі в реальних умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7086
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File SizeFormat 
Програма 4 ФФВ і 5 ФЗН 2017.pdf278.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.