Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6735
Title: Політика забезпечення здорового способу життя молоді засобами освіти в умовах європейської інтеграції
Authors: Шиян, Олена
Keywords: здоров'я
здоровий спосіб життя
Issue Date: 2012
Citation: Шиян О. Політика забезпечення здорового способу життя молоді засобами освіти в умовах європейської інтеграції / Олена Шиян // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2012. - №2(8). - С. 66-72.
Abstract: Проблема загострення несприятливих тенденцій щодо здоров’я молоді України зумовлює потребу пошуку шляхів її подолання. Мета дослідження – здійснити ретроспективний логіко-системний аналіз формування політики забезпечення здорового способу життя молоді засобами освіти в умовах європейської інтеграції та обґрунтувати основні етапи її розвитку. У науковому пошуку використовувався комплекс методів: історичного і функціонально-структурного аналізу, індуктивний метод, метод періодизації. У результаті дослідження обґрунтовано, що формування політики з означених питань як цілісної моделі базується на єдності основних цінностей, стратегічних завдань і використанні відповідних ресурсів і методів діяльності всіх провідних суб’єктів її реалізації. Здійснено періодизацію розвитку досліджуваного феномену у період з 1980 р. до тепер.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6735
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File SizeFormat 
О. Шиян.pdf319.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.