Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/642
Title: Прогнозування схильності жінок до занять волейболом на основі генетичних маркерів
Authors: Баранецький, Григорій
Аблікова, Аліса
Намяк, Віталій
Keywords: волейбол
генетичні маркери
дерматогліфіка
серологія
Issue Date: 2013
Citation: Баранецький Г. Прогнозування схильності жінок до занять волейболом на основі генетичних маркерів / Григорій Баранецький, Аліса Аблікова, Віталій Намяк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 12 - 16.
Abstract: У статті подано результати дослідження дерматогліфічних показників, груп крові системи АВО, резус-фактора і гемодинаміки кваліфікованих волейболісток. На основі порівняння за дерматогліфічними та серологічними ознаками, а також гемодинаміки жінок загальної популяції і кваліфікованих волейболісток, ми виявили комплекс генетичних маркерів прогнозування схильності спортсменок до занять волейболом.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/642
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bar_2.pdf292.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.