Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5871
Title: Особливості соматотипу представників ігрових видів спорту
Authors: Куцериб, Тетяна
Гриньків, Мирослава
Вовканич, Любомир
Музика, Федір
Keywords: спортивні ігри
соматотип
ендоморфія
мезоморфія
ектоморфія
спортсмени
Issue Date: 2014
Citation: Особливості соматотипу представників ігрових видів спорту / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Федір Музика // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2014. - № 4(18). - С. 37-44.
Abstract: Інтегральним показником морфофункціональних особливостей організму спортсмена, який безпосередньо впливає на прояви сили, швидкості та витривалості, є його конституція. Виникає необхідність комплексного аналізу конституції та її морфологічного прояву – соматотипу – у представників різних видів спор-ту із використанням сучасних антропологічних методів. Мета – порівняти показники конституції спортсменів різних ігрових видів спорту. Методи дослідження: встановлення соматотипу за Хіт–Картером, антропометрія, каліперометрія, методи математичної статистики та аналіз літературних джерел. Проаналізувано за Хіт–Картером значення компонентів конституції спортсменів, які спеціалізуються з волейболу, баскетболу, тенісу та футболу. Досліджено розподіл соматотипів серед представників кожного виду спорту та порівняно середні соматотипи спортсменів досліджених видів спорту. Установлено, що середній тип конституції представників волейболу – 3,09–4,54–3,08 та тенісу – 3,60–4,62–3,27 – збалансований мезоморф. Се-редній соматотип баскетболістів – 3,10–4,77–4,36 – мезоморф-ектоморф, а футболістів – 3,75–4,34–3,16 – ендо-морфний мезоморф, наближений до збалансованого мезоморфа.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5871
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.