Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/530
Title: Напрями дослідження організаційно-правових засад професійного спорту в Україні з урахуванням європейської моделі його розвитку
Authors: Нерода, Неоніла
Keywords: професійний спорт
інтеграційні процеси
Issue Date: 2014
Citation: Нерода Н. Напрями дослідження організаційно-правових засад професійного спорту в Україні з урахуванням європейської моделі його розвитку / Неоніла Нерода // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 4. - С. 98 - 102.
Abstract: У статті визначено, що в умовах глобалізації сучасного суспільства, комерціалізації і професіоналізації спорту постає необхідність в оновленні наявної сьогодні системи професійного спорту в Україні і створення нової стратегії її розвитку. Обґрунтовано методологічний апарат наукового дослідження, присвяченого організаційно-правовим засадам розвитку професійного спорту в Україні. Результатами роботи є визначення об’єкта, предмета, мети та завдань майбутнього дослідження.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/530
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ner_18.pdf290.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.