Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/510
Title: Особливості біоелектричної активності міокарда та центральної гемодинаміки у футболісток 18-20 років у різні фази оваріально-менструального циклу
Authors: Будзин, Віра
Рябуха, Ольга
Гузій, Оксана
Keywords: жіночий футбол
футболістки
оваріально-менструальний цикл
серцево-судинна система
центральна гемодинаміка
Issue Date: 2014
Citation: Будзин В. Особливості біоелектричної активності міокарда та центральної гемодинаміки у футболісток 18-20 років у різні фази оваріально-менструального циклу / В. Будзин, О. Рябуха, О. Гузій // Спортивна медицина. – 2014. – № 1. – С. 87 – 94.
Abstract: Аналіз електрокардіограм, зареєстрованих у різні фази ОМЦ, дозволив встановити особливості перебігу біоелектричних процесів у серцевому м'язі 18—20-річних футболісток у стані спокою, після фізичного навантаження та після відновлення і підтвердив, що міокард футболісток диспонує достатніми потенційними ресурсами і адаптаційними можливостями.Стан центральної гемодинаміки обстежених футболісток 18—20 років значною мірою за- лежить від гормонального статусу. Фазові коливання найбільше впливають на параметри ЧСС та МхАТ, найменше — на показники РТ, УІ, ЗПОС. Найвищі значення показників МхАТ та МуАТ у футболісток в овуляторній (III) та передменструальній (V) фазах ОМЦ (р < 0,05 щодо аналогічних параметрів в І та II фазах), показники ЧСС — найбільші у передменструальній (V) та менструальній (І) фазах циклу. Зазначене вказує, що у І, III та V фазах ОМЦ серцево-судинна система зазнає додаткового навантаження.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/510
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Budzyn V., Ryabukha O., Huziy O..pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.