Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4995
Title: Технологія корекції координаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху
Authors: Бондар, Олена
Джевага, Володимир
Keywords: адаптивне фізичне виховання
вади слуху
координаційні здібності
Issue Date: 2016
Citation: Боднар О. Технологія корекції координаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху / Олена Боднар, Володимир Джевага // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Львів, 2016. - Вип. 20, т. 3/4. - С. 11-16.
Abstract: У статті представлено технологію корекції порушень координаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху. Технологія містить мету, цілі, завдання, напрями та етапи впровадження, засоби й методи, форми реалізації технології. Технологія виконає покладену на неї функцію в тому випадку, якщо в дітей статистично значуще поліпшаться показники основних координаційних здатностей: реагувальна і кінестетична здатність, здатність до збереження статичної та статокінетичної рівноваги, а також здатність до орієнтації в просторі. Відзначається, що критерієм ефективності технології є збільшення рівня фізичної підготовленості, поява впевненості в ході і точності в рухах і жестах.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4995
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
МSNU_2016_Т3_02.pdf256.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.