Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/463
Title: Ефективність техніко-тактичної підготовки кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток з урахуванням модельних показників висококваліфікованих спортсменок
Authors: Семеряк, Зоряна
Keywords: техніко-тактична підготовка
фехтування
фехтувальниці-шпажистки
Issue Date: 2014
Citation: Семеряк З. Ефективність техніко-тактичної підготовки кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток з урахуванням модельних показників висококваліфікованих спортсменок / Зоряна Семеряк // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 3. – С. 49 – 59.
Abstract: Варіативні умови змагальної діяльності фехтування визначають пріоритетність у структурі підготовленості кваліфікованих спортсменок ефективної реалізації техніко-тактичної підготовленості. Мета дослідження: визначити ефективність програми техніко-тактичної підготовки фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки з урахуванням модельних показників змагальної діяльності та підготовленості висококваліфікованих спортсменок. Організація дослідження. Експериментальна програма була застосована в підготовчому періоді макроциклу, що тривав із січня до вересня 2013 року (32 тижні). До педагогічного експерименту було залучено 32 кваліфіковані фехтувальниці-шпажистки (по 16 спортсменок у складі контрольної та експериментальної груп) на етапі спеціалізованої базової підготовки. Результати. Застосування авторської про- грами має достовірний (р<0,05—0,01 ) позитивний (до 35,91%) вплив на внутрішньогрупові показники технічної підготовленості. Ефективними є методичні підходи авторської програми удосконалення техніко-тактичної підготовки кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток, пов'язані з якісним урахуванням модельних показників змагальної діяльності й підготовленості висококваліфікованих спортсменок та збереженням наявних пріоритетів у забезпеченні інших розділів підготовленості, можливості термінової корекції технічної підготовленості.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/463
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Semeryak Z..pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.