Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/459
Title: Морфологічний профіль каратистів версії WKF
Authors: Маєвська, Софія
Куцериб, Тетяна
Вовканич, Любомир
Гриньків, Мирослава
Музика, Федір
Keywords: антропометрія
морфологічний профіль
фізичний розвиток
карате WKF
Issue Date: 2014
Citation: Морфологічний профіль каратистів версії WKF / Софія Маєвська, Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Федір Музика // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 2. – С. 35 – 43.
Abstract: Визначення типових показників будови тіла спортсмена високої кваліфікації створює передумови для встановлення морфологічних критеріїв, які забезпечують перевагу в окремих видах спорту. Метою роботи було виокремити морфологічні особливості, характерні для каратиста версії WKF високої кваліфікації. Обстежили 12 представників карате версії WKF, кандидатів в майстри спорту, 17-19 років. Виміряли та проаналізували показники будови тіла та рухомість кульшових суглобів спортсменів. Дали оцінку показникам й індексам фізичного розвитку, зокрема: силі м'язів, життєвій ємності легень, ваго-ростовий, грудно-ростові, життєвий і силовий індекси. Визначили склад тіла спортсменів. На підставі отриманих даних склали морфологічний профіль каратиста версії який може використовуватись при спортивному відборі та для аналізу впливу фізичних навантажень на організм каратистів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/459
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mayevs'ka S., Kutseryb T., Vovkanych L., Hryn'kiv M., Muzyka F..pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.