Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33975
Title: Розвиток сільських територій
Other Titles: Development of rural territories
Authors: Газуда, Л. М.
Готько, Н. М.
Лалакулич., М. Ю.
Hazuda, L. M.
Hotko, N. M.
Lalakulych, M. Yu.
Keywords: розвиток сільських територій
аграрний сектор
development of rural territories
agrarian sector
Issue Date: 2015
Citation: Газуда Л. М. Розвиток сільських територій : монографія / Л. М. Газуда, Н. М. Готько, М. Ю. Лалакулич. – Ужгород, 2015. – 204 с.
Abstract: У монографії розглянуто особливості забезпечення збалансованого розвитку сільських територій. Досліджено процеси і обґрунтовано результати реформування аграрного сектору в умовах ринкового господарювання, оскільки відмічені процеси тісно пов’язані із перспективами соціально-економічного розвитку сільських територій. Окреслено концептуальні підходи до формування системного багатофункціонального розвитку територій сільської місцевості, в тому числі в контексті діяльності підприємств різних форм власності і форм господарювання. Розкрито специфіку сільських територій як об’єкта сільського розвитку та управління, обґрунтовано необхідність застосування до них територіального підходу. Обумовлено доцільність формування відповідної соціальної інфраструктури на селі, виявлено її вплив на системний розвиток сільських територій. Узагальнено зарубіжний досвід управління сільськими територіями, окреслено напрями і можливості трансформації його в Україні та окремих прикордонних регіонах. Значна увага приділена економічним, правовим і організаційним важелям розширеного відтворення сільських територій. Видання розраховано на широке коло спеціалістів науковців, практиків, викладачів і студентів вузів, коледжів аграрного і економічного профілю, працівників управлінських структур, державних органів влади, органів місцевого самоврядування. The monograph examines the features of the security of a balanced development of rural territories. Completed the process and primed the results reforming the agricultural sector in the minds of the market government, oskolki vіdmіchenі protsesi closely related to the prospects of social and economic development of rural territories. Decorated conceptually come to forming a systemic rich functional development of the territory of the countryside masculinity, including in the context of the activity of enterprises of various forms authority and forms of sovereignty.
URI: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33975
ISBN: 978-617-7344-10-9
Appears in Collections:Монографія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
development of rural territories.pdf10.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.