Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/339
Title: Оцінювання фізичного розвитку та стану здоров'я студенток I- IV курсів гуманітарних спеціальностей
Authors: Хлус, Наталія
Keywords: здоров'я
фізичний розвиток
студенти
самооцінювання
Issue Date: 2014
Citation: Хлус Н. Оцінювання фізичного розвитку та стану здоров'я студенток I- IV курсів гуманітарних спеціальностей / Наталія Хлус // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 2. - С. 179 - 184.
Abstract: У статті подано результати дослідження стану здоров’я студенток гуманітарних спеціальностей 1–4 курсів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Аналіз отриманих даних щодо самооцінювання здоров’я студенток, свідчить, що спостерігається тенденція погіршення стану здоров’я від молодших курсів до старших: старші курси скаржаться на захворювання серцево-судинної системи та неврози, молодші – на захворювання центральної нервової системи. Експериментальні показники можуть слугувати, вихідними даними для подальшого порівняльного дослідження цієї проблеми і враховуватися при організації диференційного навчального процесу з фізичного виховання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/339
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hlu_32.pdf308.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.