Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32754
Title: Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: український і зарубіжний досвід
Keywords: професійна підготовка фахівців
professional training of specialists
освітні реалії
educational realities
Issue Date: 2019
Citation: Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: український і зарубіжний досвід : монографія. - Івано-Франківськ : НАІР, 2019. - 340 с.
Abstract: У колективній монографії представлені дослідження науковців України, Румунії, Угорщини, Республіки Білорусь, репрезентовані у доповідях учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій» (Івано-Франківськ, 11-12 жовтня 2018 року). Розглянуто актуальні питання професійної підготовки фахівців в умовах сучасних соціально-економічних і освітніх викликів у контексті концептуальних засад і практичних аспектів доуніверситетської та післядипломної освіти; висвітлено й узагальнено національний і зарубіжний досвід організації професійної підготовки фахівців задля впровадження його позитивних елементів у діяльність сучасних закладів вищої освіти. The collective monograph presents the research of scientists of Ukraine, Romania, Hungary, the Republic of Belarus, represented by reports of the participants of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference on with international participation "Professional training of specialists in the dimension of new educational realities" (Ivano-Frankivsk, October 11-12, 2018).
URI: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32754
ISBN: 978-966-2716-33-7
Appears in Collections:Монографія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія Івано-Франківськ 2019.pdf2.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.