Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32615
Title: Kultura fizyczna w placówkach rozwiniętych społeczeństw nowoczesnych
Other Titles: Фізичне виховання в закладах розвинутих сучасних суспільств
Authors: Skalski, Dariusz
Grygus, Igor
Kindzer, Bogdan
Kowalski, Damian
Keywords: kultura fizyczna
zdrowiu
фізична культура
здоров’я
Issue Date: 4-Jul-2022
Citation: Kultura fizyczna w placówkach rozwiniętych Społeczeństw nowoczesnych / Dariusz W. Skalski, Igor Grygus, Bogdan Kindzer, Damian Kowalski // // Spektrum peregrynacji po kulturze fizycznej dla mistrzów wychowania fizycznego : praca zbiorowa / pod red. Marcina Białasa, Dariusza W. Skalskiego. – Gdańsk, 2022. – S. 43–57.
Series/Report no.: наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК імені Івана Боберського;
Abstract: Кultura fizyczna, biorąc pod uwagę jej zasięg, dotyczy każdego z nas: dzieci, młodzież, osoby dojrzałe i starsze, dotyczy naszej sfery osobistej, jak również ma zasięg globalny. Każdy mieszkaniec Ziemi rodzi się z potrzebą ruchu, która stanowi o naszym zdrowiu i samopoczuciu. Każdy z nas, niezależnie od miejsca urodzenia i życia, statusu społecznego i materialnego, pragnie jak najdłużej żyć, a czynnikiem, który się do tego przyczynia, jest w dużej mierze kultura fizyczna współdziałająca z edukacją zdrowotną. Фізична культура, враховуючи її масштаби, стосується кожного з нас: дітей, підлітків, зрілих і літніх людей, це стосується нашої особистої сфери, а також має глобальне охоплення. Кожен житель Землі народжується з потребою рухатися, що визначає наше здоров'я та благополуччя. Всі ми, незалежно від місця народження і життя, соціального і матеріального стану, бажаємо жити, і фактором, що сприяє цьому, є значною мірою культура фізична в синергії з освітою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32615
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PK - SPpoKFdlaMWF 2022 z okładkami 3-сторінки-1-2,4,44-58.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.