Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32303
Title: Тактична підготовка в командних ігрових видах спорту на ранніх етапах довготривалої підготовки спортсменів: постановка проблеми
Other Titles: Tactical Training in Team Game Sports in the Early Stages of Long-Term Training of Athletes: Problem Statement
Authors: Наконечний, Р. Б.
Хіменес, Х. Р.
Антонов, С. В.
Свістельник, І. Р.
Nakonechnyy, R. B.
Khimenes, Kh. R.
Antonov, S. V.
Svistelnyk, I. R.
Keywords: командні ігрові види спорту
ранні етапи багаторічного спортивного удосконалення
юні спортсмени
тактична підготовка
навчальні програми
team game sports
early stages of long-term sports improvement
young athletes
tactical training and preparedness
training programs
Issue Date: 11-May-2022
Publisher: Український журнал медицини, біології та спорту
Citation: Тактична підготовка в командних ігрових видах спорту на ранніх етапах довготривалої підготовки спортсменів: постановка проблеми / Наконечний Р. Б., Хіменес Х. Р., Антонов С. В., Свістельник І. Р. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – № 7(2). – С. 286–295. https://doi.org/10.26693/jmbs07.02.286
Series/Report no.: наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК імені Івана Боберського;
Abstract: Внаслідок проведеного дослідження було визначено, що тактична підготовка є невід’ємною частиною навчально-тренувального процесу юних спортсменів в командних ігрових видах спорту. Проте, роль тактичної підготовки на ранніх етапах багаторічної підготовки згідно програмних вимог є незначною. Виявлено розбіжності між теоретичними даними та практичним забезпеченням процесу тактичної підготовки юних спортсменів в Україні. Встановлено необхідність оновлення навчальних програм для удосконалення підготовки юних українських спортсменів на ранніх етапах багаторічного спортивного удосконалення.The study found that tactical training is an integral part of the training process of young athletes in team sports. However, the role of tactical training in the early stages of long-term training is insignificant. The need to update curricula to improve the training of young Ukrainian athletes in the early stages of long-term sports development has been identified. Also, differences between the theoretical and practical support of the process of tactical training of young athletes in Ukraine are identified.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32303
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наконечний_jmbs0-2022-7-2-286.pdf282.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.