Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31986
Title: Іноземна мова професійного спілкування (англійська) : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий) рівень, ступінь вищої освіти - доктор філософії, галузь знань - 24 “Сфера обслуговування”, спеціальність - 242 "Туризм"
Authors: Романчук, О. В.
Romanchuk, O. V.
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: іноземна мова професійного спілкування (англійська)
силабус
доктор філософії
галузь знань 24 "Сфера обслуговування"
спеціальність 242 „Туризм”
кафедра української та іноземних мов
Issue Date: 14-Feb-2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Романчук О. В. Іноземна мова професійного спілкування (англійська) : силабус навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий) рівень, ступінь вищої освіти - доктор філософії, галузь знань - 24 “Сфера обслуговування”, спеціальність - 242 "Туризм" / Романчук О. В. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 4 с.
Abstract: Мета курсу - «Іноземна мова професійного спілкування» для підготовки доктора філософії є формування у майбутніх фахівців такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечить їм необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, оволодіння мовою для практичного користування нею у дослідницькій роботі, формування вмінь та навичок перекладу оригінальної літератури; оволодіння навичками роботи з діловою документацією англійською мовою; формування вмінь та навичок самостійної роботи з англомовними текстами; розвиток навичок усного спілкування у діловій сфері.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31986
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус ІМПС PhD 242.pdf427.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.