Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3198
Title: Структура професійно-педагогічної культури фахівців із фізичного виховання та спорту з позицій компетентнісного підходу
Authors: Іваній, Ігор
Keywords: професійна культура
педагогічна культура
професійна компетентність
фізична культура особистості
фахівці із фізичного виховання та спорту
Issue Date: 2015
Citation: Іваній І. Структура професійно-педагогічної культури фахівців із фізичного виховання та спорту з позицій компетентнісного підходу / Ігор Іваній // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2015. - Вип. 19, т. 4. - С. 44 - 49.
Abstract: Розглянуто проблему формування професійно-педагогічної культури фахівців із фізичного виховання та спорту. Метою статті є розробка та обґрунтування структури професійно-педагогічної культури фахівця з позицій компетентнісного підходу. На основі аналізу наукових джерел та узагальнення результатів дослідження запропоновано концептуальний підхід до трактування змісту і структури професійно-педагогічної культури фахівця, як соціально-педагогічного феномен, що набуває визначеності в контексті єдності загальної культури, професійної культури та фізичної культури особистості. Розкрито структуру професійно-педагогічної культури фахівця як сукупність ключових, загальнопрофесійних, предметно-професійних компетенцій та особистісних якостей, яка відображає інтеграцію професіоналізму, фізкульурних і педагогічних цінностей та духовно-творчих якостей особистості.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3198
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ivaniy_8.pdf305.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.