Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31978
Title: Програмно-нормативні основи діяльності науково-педагогічного працівника : силабус навчальної дисципліни для аспірантів другого року навчання, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм»
Authors: Ріпак, М. О.
Ripak, M. O.
Кафедра теорії і методики фізичної культури
Keywords: програмно-нормативні основи діяльності науково-педагогічного працівника
силабус
галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
спеціальність 242 „Туризм”
аспіранти
кафедра теорії і методики фізичної культури
Issue Date: 7-Feb-2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Ріпак М. О. Програмно-нормативні основи діяльності науково-педагогічного працівника : силабус навчальної дисципліни для аспірантів другого року навчання, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» / Ріпак Мар’яна Олексіївна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 16 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Програмно-нормативні основи діяльності науково-педагогічного працівника» є формування в аспірантів знань про діяльність науково-педагогічного працівника, формування широкої наукової ерудиції та розвиток здібностей творчого теоретичного мислення.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31978
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пр-норм_осн_Силабус_242.pdf676 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.