Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31952
Title: Самоменеджмент та ефективне лідерство : силабус навчальної дисципліни, освітній ступінь: доктор філософії, галузь знань: 24 "Сфера обслуговування", спеціальність: 242 "Туризм"
Authors: Павленчик, Н. Ф.
Pavlenchyk, N. F.
Кафедра економіки та менеджменту
Keywords: самоменеджмент та ефективне лідерство
силабус
галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
спеціальність 242 „Туризм”
доктор філософії
кафедра економіки та менеджменту
Issue Date: 3-Feb-2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Павленчик Н. Ф. Самоменеджмент та ефективне лідерство : силабус навчальної дисципліни, освітній ступінь: доктор філософії, галузь знань: 24 "Сфера обслуговування", спеціальність: 242 "Туризм" / Павленчик Наталія Федорівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 7 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо здійснення самоуправління, саморозвитку, розвитку лідерських якостей. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: обґрунтування актуальності самоменеджменту та лідерства як складників професійної компетентності та побудова на цій основі нової моделі поведінки; засвоєння основних методик самоменеджменту та лідерства для вибору індивідуальних ефективних способів здійснення професійної діяльності. Об'єктом навчальної дисципліни є процеси самоуправління.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31952
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус СтЕЛ.pdf390.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.