Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31514
Title: Соціальна доктрина туризму : силабус курсу, освітній ступінь: доктор філософії, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 242 Туризм
Authors: Феленчак, Ю. Б.
Felenchak, Yu. B.
Кафедра спортивного туризму
Keywords: соціальна доктрина туризму
силабус
доктор філософії
галузь знань 24 "Сфера обслуговування"
спеціальність 242 „Туризм”
кафедра спортивного туризму
Issue Date: 4-Jan-2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Феленчак Ю. Б. Соціальна доктрина туризму : силабус курсу, освітній ступінь: доктор філософії, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 242 Туризм / Феленчак Юлія Богданівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 5 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна доктрина туризму» є формування у здобувачів освітнього ступеня Доктор філософії фундаментальних знань та вмінь щодо інтеграції підходів до системного аналізу складної взаємодії процесів, що протікають у соціальній та туристичній сферах і можуть трактуватися як комплексний процес соціалізації туризму. Формування і реалізація соціальної доктрини туризму передбачає виконання конкретних програмних завдань у кожному з дев’яти її напрямів: культурі, науці, освіті, інформаційному забезпеченні, соціальній інфраструктурі, туристичному бізнесі, соціальних ресурсах туризму, соціальній безпеці туризму та соціальному управлінні.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31514
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
силабус-Соціальна-доктрина-туризму PhD 242.pdf416.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.