Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31365
Title: Основи медичних знань : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», факультет фізичної культури і спорту, рівень освіти: бакалавр, спеціалізація: фізична культура і спорт
Authors: Будзин, В. Р.
Budzyn, V. R.
Кафедра спортивної медицини та здоров’я людини
Keywords: основи медичних знань
робоча програма
галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка»
спеціальність: 017 „Фізична культура і спорт”
бакалавр
факультет фізичної культури і спорту
спеціалізація: фізична культура і спорт
Issue Date: 7-Dec-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Основи медичних знань : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», факультет фізичної культури і спорту, рівень освіти: бакалавр, спеціалізація: фізична культура і спорт / розроб. Будзин В. Р. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 16 с.
Abstract: Метою є поглиблення знань студентів про засоби запобігання захворювань, отруєнь, травм та нещасних випадків, а також про основні ознаки та наслідки захворювань, отруєнь та травм, які становлять небезпеку для життя та здоров’я людини, методи їх попередження і подолання; забезпечення наявності у бакалаврів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з першої медичної допомоги, які необхідні майбутнім фахівціям у відповідності до кваліфікаційної характеристики випускника, що передбачені чинними Державними освітніми стандартами.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31365
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма ОМЗ ФКіС Будзин В.Р..pdf656.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.