Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30640
Title: Методика викладання у вищій школі : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», факультети : «Туризм»; «П та ЗО»
Authors: Криштанович, С. В.
Kryshtanovych, S. V.
Кафедра педагогіки та психології
Keywords: методика викладання у вищій школі
робоча програма
галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»
спеціальність :242 «Туризм»
факультети : «Туризм»; «П та ЗО»
кафедра педагогіки та психології
Issue Date: 21-Sep-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Методика викладання у вищій школі : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», факультети : «Туризм»; «П та ЗО» / розроб. Криштанович С. В. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 19 с.
Abstract: Мета вивчення навчальної дисципліни Надати знання, уміння і навичок в області методів, засобів та організації процесу навчання у вищій школі, розробки нових освітніх методик.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30640
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РО_ПРОГР_метод.викл ВШ_ГРС_Т.pdf691.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.