Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30156
Title: Управління науковими проєктами : робоча програма з навчальної дисципліни, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», відділ аспірантури та докторантури, рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий) рівень
Authors: Завидівська, О. І.
Zavydivska, O. I.
Кафедра економіки та менеджменту
Keywords: управління науковими проєктами
робоча програма
галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка»
спеціальність: 017 „Фізична культура і спорт”
аспірантура та докторантура
третій (освітньо-науковий) рівень
кафедра економіки та менеджменту
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Управління науковими проєктами : робоча програма з навчальної дисципліни, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», відділ аспірантури та докторантури, рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий) рівень / розроб. Завидівська О. І. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 15 с.
Abstract: Метою дисципліни є оволодіння методикою написання та управління науковими проєктами, навичками залучення джерел фінансування наукових проєктів, підготовки проєктних пропозицій, формування міждисциплінарних проєктних команд, здійснення ефективного проєктного менеджменту та сприяння академічній мобільності науковців.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30156
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_УНП_Завидівська ред.pdf947.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.