Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30121
Title: Теорія і методика фізичної культури та спорту : робоча навчальна програма нормативної дисципліни, підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 01 Освіта, cпеціальності 017 Фізична культура і спорт
Authors: Линець, М. М.
Пітин, М. П.
Lynets, M. M.
Pityn, M. P.
Кафедра теорії спорту та фізичної культури
Keywords: теорія і методика фізичної культури та спорту
робоча програма
спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт"
галузь знань : 01 "Освіта"
третій (освітньо-науковий) рівень
кафедра теорії спорту та фізичної культури
Issue Date: 11-Jun-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Теорія і методика фізичної культури та спорту : робоча навчальна програма нормативної дисципліни, підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 01 Освіта, cпеціальності 017 Фізична культура і спорт / розроб. Линець М. М., Пітин М. П. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 19 с.
Abstract: Метою навчальної дисципліни “Теорія і методика фізичної культури і спорту” є формування в аспірантів фундаментальних професійних знань з проблем сучасного спорту та фізичної культури загалом, олімпізму і професійного спорту та підготовки висококваліфікованих спортсменів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30121
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТіМФКіС_асп_017_роб. (1).pdf394.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.