Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30008
Title: Громадське здоров'я : навчальна програма з дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань - 22 Охорона здоров’я, спеціальність - 227 Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація - 227.1 Фізична терапія та 227.2 Ерготерапія
Authors: Гула, Г. В.
Hula, H. V.
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Keywords: громадське здоров'я
навчальна програма
магістр
галузь знань : 22 Охорона здоров’я
спеціальність : 227 Фізична терапія, Ерготерапія
кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Issue Date: 7-Jun-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Громадське здоров'я : навчальна програма з дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань - 22 Охорона здоров’я, спеціальність - 227 Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація - 227.1 Фізична терапія та 227.2 Ерготерапія / розроб. Гула Г. В. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 20 с.
Abstract: Метою курсу є набуття студентами, як майбутніми фахівцями у галузі охорони здоров´я на перетині із галузями менеджменту й економіки: теоретичних знань та формування практичних умінь для проведення оцінки стану здоров'я населення та факторів, які впливають на нього; здобуття студентами компетенцій для розробки профілактичних та реабілітаційних стратегій, при визначенні концептуального плану покращення здоров’я, функціональних можливостей, адаптації груп населення; ґрунтовних знань з епідеміології та біостатистики, про соціально значимі та особливо небезпечні інфекційні хвороби, основи біобезпеки, соціально значимі неінфекційні хвороби, основи охорони психічного здоров'я, психосоматику та психофізичну реабілітацію, основи медичного і екологічного права та біоетики, економіку охорони здоров'я, основи соціальної реклами, менеджмент у сфері громадського здоров'я; з мікробіології, вірусології, паразитології; екології людини; а також - навчити майбутніх спеціалістів розвивати у собі спостережливість, дослідницькі інтереси, здатність визначати проблеми громадського здоров´я, системно бачити зміни показників і тим самим забезпечувати гнучку тактику при впровадження заходів, які спрямовані на збереження й зміцнення здоров'я громад. Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі громадського здоров’я або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30008
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_Гула__навчальна програма_Громадське здоров'я.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.