Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29183
Title: Філософія : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність: 073 Менеджмент, факультет туризму, рівень освіти: бакалавр
Authors: Салига, І. О.
Salyha, I. O.
Кафедра гуманітарних дисциплін
Keywords: філософія
робоча програма
спеціальність 073 "Менеджмент"
галузь знань - 07 Управління та адміністрування
факультет туризму
бакалавр
кафедра гуманітарних дисциплін
Issue Date: 12-Mar-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Філософія : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність: 073 Менеджмент, факультет туризму, рівень освіти: бакалавр / розроб. Салига І. О. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 24 с.
Abstract: Метою курсу є ознайомлення з філософією як основою духовної культури, форми суспільної свідомості. Вивчення дисципліни спрямоване на засвоєння великої філософської спадщини минулого, результатом якого є історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світогляднофілософські проблеми сьогодення. Все це покликане до формування культури філософського мислення студента, його духовного збагачення як особистості, що усвідомлює своє місце у світі, суспільстві, бачить орієнтири, зрозуміє сенс власного життя і таким чином розширює горизонт особистісного світогляду.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29183
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОБ ПРОГР_Філософія-Мен-.pdf766.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.