Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28916
Title: Сервісологія : методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», другого (магістерського) рівня вищої освіти
Authors: Голод, А. П.
Беля, І. Я.
Holod, A. P.
Belia, I. Ya.
Кафедра туризму
Keywords: сервісологія
семінарське заняття
практичні заняття
методичні вказівки
спеціальності 073 «Менеджмент», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»
магістр
кафедра туризму
Issue Date: 1-Feb-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Сервісологія : методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», другого (магістерського) рівня вищої освіти / розроб. Голод А. П., Беля І. Я. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 7 с.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28916
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
семінари і практичні Сервісологія.pdf512.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.