Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27192
Title: Zastosowanie techniki LLM („Lyapko Applicators”) w przygotowaniu sportowców sztuk walki do zawodów
Authors: Kindzer, Bogdan
Vyshneveckiy, Sergiy
Litoch, Serge
Kindzer, Halyna
Кіндзер, Богдан
Вишневецький, Сергій
Літоч, Серж
Кіндзер, Галина
Keywords: LLM technique
applicators Lyapko
boxing
karate
sports traumatism
Issue Date: 3-Nov-2020
Citation: Zastosowanie techniki LLM („Lyapko Applicators”) w przygotowaniu sportowców sztuk walki do zawodów / Bogdan Kindzer, Sergiy Vyshneveckiy, Serge Litoch, Halyna Kindzer // Kultura fizyczna, edukacja zdrowotna i bezpieczenstwo. Physical culture, health education. - Gdansk, 2020. - T. 1. - P. 12-21.
Abstract: Wysoki poziom rozwoju sportów zawodowych i amatorskich we współczesnym świecie sprawia, że kwestia optymalizacji stanu funkcjonalnego sportowców, jakościowego przygotowania do zawodów, zapobiegania i rozwiązywania problemów traumatyzmu jest istotna. Przygotowanie sportowca do zawodów jest długim i wyczerpującym procesem, któremu towarzyszą załamania psycho-emocjonalne, wyczerpanie, zmęczenie, a w niektórych przypadkach kontuzje, które mogą unieważnić cały proces treningowy. Traumatyzm jest integralną i negatywną częścią sportu zawodowego i olimpijskiego. Dzięki wspólnym wysiłkom naukowców i praktyków odsetek urazów sportowych w ostatnich latach został nieco zmniejszony. Jednak liczby te są nadal dość wysokie. Właściwie zastosowane środki psychoterapeutyczne z wykorzystaniem techniki LLM podczas kompleksowego przygotowania sportowca do zawodów pozwalają osiągnąć znaczące skrócenie czasu regeneracji sportowca po znacznej aktywności fizycznej oraz stosunkowo szybki powrót do sportu zawodowego w przypadku urazu podczas sesji treningowych lub hal treningowych.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27192
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кіндзер 3.pdf3.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.