Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26573
Title: Основні напрями тактичної підготовки в художній гімнастиці
Authors: Габрильчук, Ірина
Передерій, Аліна
Habrylchuk, Iryna
Perederii, Alina
Keywords: художня гімнастика
тактична підготовка
програма тактичної підготовки
напрями тактичної підготовки
тактичне мислення
Issue Date: 14-Sep-2020
Citation: Габрильчук І. Основні напрями тактичної підготовки в художній гімнастиці / Ірина Габрильчук, Аліна Передерій // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2018. - № 2(32). - С. 13-20.
Abstract: Ускладнення змагальної діяльності, постійна інтенсифікація тренувального процесу та гранична реалізація індивідуальних можливостей гімнасток зумовлюють вичерпання резервів до удосконалення їх спортивної майстерності та вимагають пошуку нових шляхів до зростання спортивних результатів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку художньої гімнастики. У статті проаналізовано результати наукових досліджень різних сторін підготовленості спортсменок у ху- дожній гімнастиці та доведено необхідність обґрунтування методики тактичної підготовки як нового шляху удосконалення системи підготовки гімнасток. Обґрунтовано основні напрями тактичної підготовки у художній гімнастиці: вивчення сутності та основних теоретико-­методичних положень спортивної тактики; удосконалення тактичного мислення; визначення оптимальної структури і змісту змагальних композицій; формування індивідуального стилю змагальної діяльності. Представлено результати аналізу змагальної діяльності найсильніших спортсменок світу. Установлено, що різниця в результатах (між першим та останнім місцем) може становити менше ніж 1 бал, а вартість помилок, пов’язаних із втратою предмета, у середньому становить 0,91 бала, у той час як середня щільність результатів – 0,278 бала.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26573
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
855-1726-1-SM.pdf609.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.