Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25674
Title: Організація ресторанного господарства : силабус курсу освітнього ступеня "бакалавр" галузі знань: 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"
Authors: Паска, Марія
Paska, Mariia
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Keywords: кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Організація ресторанного господарства
спеціальність "Готельно-ресторанна справа"
силабус
Issue Date: 11-May-2020
Citation: Організація ресторанного господарства : силабус курсу освітнього ступеня "бакалавр" галузі знань: 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" / розроб. Паска М. З. - Львів, 2020. - 8 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» набуття теоретичних знань і практичних навичок із сучасної організації виробництва в закладах ресторанного господарства, які забезпечують формування у студентів організаторських здібностей, вивчення загальних закономірностей та сучасних методів організації виробничих процесів у закладах ресторанного господарства, освоєння принципів обслуговування різних контингентів споживачів у закладах та поза їх межами і особливості їх розвитку на сучасному етапі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25674
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
syllabus_orhanizatsiia_restorannoho_hospodarstva_onovlenyi.pdf130.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.