Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2542
Title: Взаємозв'язки між результатами змагальної діяльності та показниками фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників
Authors: Линець, Михайло
Хіменес, Христина
Войтович, Ірина
Keywords: спортивне орієнтування
фізична підготовленість
кореляційні взаємозв’язки
спортивні результати
Issue Date: 2008
Citation: Линець М. Взаємозв'язки між результатами змагальної діяльності та показниками фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників / Михайло Линець, Христина Хіменес, Ірина Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2008. - Вип. 12, т. 1. - С. 172 - 176.
Abstract: У статті розглядається фізична підготовленість, як один з лімітуючих чинників досягнення високих результатів у змаганнях зі спортивного орієнтування. За результатами досліджень виявлено значущі взаємозв’язки між окремими показниками фізичної підготовленості та результатами змагальної діяльності спортсменів-орієнтувальників першого розряду та кандидатів у майстри спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2542
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
08lmmpos.pdf141.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.